För att kunna ta sig från en plats till en annan finns en uppsjö transportmedel att välja bland. Att satsa på att cykla är dock ett av de bästa alternativen sett ur hälsoriktigt perspektiv. Det är också någonting som gynnar miljön, eller som i vilket fall inte gör åverkan på den. Många gånger kan cykeln…